Over Uitgeverij twentse media

DOELSTELLING

De Uitgeverij Twentse Media is een stichting die de kennis over de cultuur en natuur van Twente wil bevorderen. Belangrijke thema’s daarbij zijn de geschiedenis van deze streek, de volkskunde, de taal, de kunst en het landschap. De stichting geeft boeken en andere media-dragers uit om deze doelstelling te realiseren.

BESTUUR

UITGAVEN REALISEREN

Auteurs kunnen zelf een manuscript indienen als zij menen dat het past binnen de doelstelling van de UTM. Een commissie toetst het manuscript vervolgens aan de doelstelling en beoordeelt het op kwaliteit. Ook kan de stichting zelf auteurs benaderen voor een specifieke uitgave. Soms zullen bijdragen uit externe fondsen noodzakelijk zijn om een uitgave te kunnen realiseren. UTM kan daarbij faciliteren. Maar indien de auteur zelf fondsen voor zijn manuscript regelt, bijvoorbeeld via heemkundeverenigingen en plaatselijke sponsoren, dan wordt de kans op een uitgave reëler. Uiteraard dient ook een gesponsord manuscript aan de doelstelling en de kwaliteitseisen van UTM te voldoen.

SAMENWERKING

De Uitgeverij Twentse Media werkt nauw samen met de Oudheidkamer Twente (OKT). De doelstelling van deze vereniging sluit goed aan bij die van de UTM. De OKT conserveert zaken uit het verleden om te voorkomen dat deze samen met de kennis en inzicht hierover verloren gaat. De leden zien het als een plicht aan de huidige bewoners Twente om de getuigen van zowel de oude als de recente historie te bewaren. Studie en publicatie zijn daarbij van groot belang. Daardoor kunnen veel zaken worden vastgelegd en in het verband en de context van de tijd worden geplaatst en gepresenteerd. De OKT heeft inmiddels een aanzienlijke verzameling. De grootste collectie is die van de realia. Dit zijn gebruikszaken uit het dagelijkse “reële” leven. Verder bestaat de verzameling onder andere uit schilderijen, munten en penningen, archieven en een uitgebreide bibliotheek. Een groot deel van de collectie is te zien in verschillende musea. Daarnaast is de vereniging eigenaar van een aantal onroerende zaken van grote cultuurhistorische waarde, zoals de Hunenborg, het Mauritsbeumke, en de Mander en Vasser grafvelden.

UITGAVEN AANSCHAFFEN

De uitgaven van de UTM (met jaarlijks ook vaste uitgaven zoals het Jaarboek en de Almanak) treft u aan in vele boekhandels in de regio. Bestellen via deze website kan uiteraard ook. Vele uitgaven van ons zijn zeer geschikt als relatiegeschenk. Denk hier eens aan als u bijvoorbeeld een kerstpakket samenstelt of iets wilt meegeven aan een groep mensen. Ook voor kinderen hebben we bijzondere uitgaven. Wij doen u graag een aanbieding voor een geschenk.