de Nedersaksische uitgeverij

DOELSTELLING

De Nedersaksische Uitgeverij (tot augustus 2024 officieel nog Uitgeverij Twentse Media) is een stichting die de kennis over de cultuur en natuur van het Nedersaksische taalgebied wil bevorderen. Belangrijke thema’s daarbij zijn de geschiedenis van deze streek, de volkskunde, de taal, de kunst en het landschap. De stichting geeft boeken en andere media-dragers uit om deze doelstelling te realiseren.

BESTUUR

  • Robert Kemper Alferink, voorzitter
  • Jan Leenhouts, secretaris
  • Inge Kemper, penningmeester
  • Wim van der Meer
  • Patrick Welman

UITGAVEN REALISEREN

Auteurs kunnen zelf een manuscript indienen als zij menen dat het past binnen de doelstelling van de Nedersaksische Uitgeverij. We toetsen het manuscript vervolgens aan de doelstelling en beoordeelt het op kwaliteit. Ook kan de stichting zelf auteurs benaderen voor een specifieke uitgave. Soms zullen bijdragen uit externe fondsen noodzakelijk zijn om een uitgave te kunnen realiseren. De Nedersaksische Uitgeverij kan daarbij faciliteren. Maar indien de auteur zelf fondsen voor zijn manuscript regelt, bijvoorbeeld via heemkundeverenigingen en plaatselijke sponsoren, dan wordt de kans op een uitgave reëler. Uiteraard dient ook een gesponsord manuscript aan de doelstelling en de kwaliteitseisen van de uitgeverij te voldoen.

SAMENWERKING

De Nedersaksische Uitgeverij werkt nauw samen met een aantal regionale cultuurhistorische organisaties. We zijn vanaf de oprichting in 1961 nauw verbonden aan de Vereniging Oudheidkamer Twente. Daarnaast werken we samen met Stichting Sallands Erfgoed en de Jan Jans Stichting om uitgaven over landelijke bouwkunst in Oost-Nederland aan een breed publiek aan te bieden.

UITGAVEN AANSCHAFFEN

De uitgaven van de Nedersaksische Uitgeverij (met jaarlijks ook vaste uitgaven zoals het Jaarboek Twente en de Twentse Almanak) treft u aan in vele boekhandels in de regio. Bestellen via deze website kan uiteraard ook. Vele uitgaven van ons zijn zeer geschikt als relatiegeschenk. Denk hier eens aan als u bijvoorbeeld een kerstpakket samenstelt of iets wilt meegeven aan een groep mensen. Ook voor kinderen hebben we bijzondere uitgaven. Wij doen u graag een aanbieding voor een geschenk. Meer praktische informatie over bestellingen en leveringen op de pagina Klantenservice.