Jaarboek Twente

DOELSTELLING

Al sinds 1962 is het Jaarboek niet weg te denken als het gaat om de bestudering en beschrijving van de vele aspecten van de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, kunst, architectuur, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, artistieke, politieke en economische ontwikkelingen van de regio Twente. De vele auteurs, zowel amateurs als professionals, bepalen vanaf het prille begin de veelkleurigheid en daardoor het bijzondere karakter van dit Jaarboek. De vele honderden artikelen zijn en blijven lezenswaard voor alle bewoners van Twente en daarbuiten; ze vormen een indrukwekkend bestand aan kennis en ervaring.

REDACTIE

  • Guus Goorhuis, eindredacteur
  • Tonny Peters, redactiesecretaris
  • Sascha Benerink
  • Aukje Krommendijk
  • Gerard Lage Venterink
  • Jacobine Melis
  • Christian Rijnberg

JAARBOEK TWENTE 2024 

Verken de harmonie tussen Stad en Land in het Jaarboek Twente 2024, waar we dieper duiken in de rijke geschiedenis, cultuur en natuur van deze prachtige regio. Ontdek hoe Twente’s stedelijke ontwikkeling naast haar schilderachtige landschappen heeft gedijt, en laat je meeslepen door de verhalen van de mensen die deze unieke balans hebben gevormd. Het Jaarboek Twente 2024 onthult het levendige weefsel van Twente, waar stad en land samen een bijzondere ervaring creëren.

Stad en Land – Het gezicht van Twente, thema van jaargang 2024

MEEDOEN MET JAARGANG 2025?

De Twentse geschiedenis kent vele perioden met grootschalige veranderingen die oude tijden definitief achter zich lieten. Ook nu beleven we zo’n tijdsspanne waarin alles anders lijkt te worden, al is het moeilijk om dat vast te stellen wanneer je er nog midden in zit. Ondanks de
veranderende tijdsgeest, ondanks externe invloeden vinden veel aspecten van de huidige Twentse cultuur hun wortels in lang vervlogen tijden. Nog steeds is Twente rijk aan cultureel erfgoed – bovengronds, ondergronds, tastbaar en immaterieel – waaronder vele tradities, inclusief onze Twentse taal. Behoud van monumenten en tradities speelt een belangrijke rol, tegelijkertijd merken we dat dit onder druk is komen te staan. In navolging van de grote Twentse cultuurvorsers, van wie de meesten inmiddels oet de tied bint komn, lijkt het ons als redactie zinvol om de balans op te maken. Hoe zijn we omgegaan met ons verleden? En hoe behouden we onze Twentse identiteit in een wereld die groter is dan ooit? Hoe staat het met de musea, met de instanties en verenigingen die zijn opgericht om dit erfgoed te beschermen en te behouden? Zijn we op de goede weg om het aan de volgende generaties door te kunnen geven? Het is tijd om terug te kijken, om daarna met vernieuwde inzichten onze weg te kunnen vervolgen. Als redactie doen we een beroep op uw creativiteit en nodigen u uit een bijdrage over deze thematiek te schrijven. Vanzelfsprekend zijn ook artikelen over andere onderwerpen welkom.

 

‘Bewaarn, begriepn en vedan goan’

(Over Willem Dingeldein, in Jaarboek Twente 1996)

Anne van der Meiden

Voorstellen en artikelen ontvangen we graag per mail via info@uitgeverijtwentsemedia.nl
De kopijdatum is 1 mei 2024.
Meer informatie is te vinden in de Richtlijnen voor Auteurs.